Symulacja medyczna w RSW

Radomska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Symulacja medyczna w RSW” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w RSW w Radomiu poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i wdrożenie Programu Rozwojowego,który przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo poprzez wzbogacenie nauki zawodu pielęgniarki/rza o metody symulacji, adaptację i wyposażenie budynku dydaktycznego; szkolenia kadry naukowo-dydaktycznej (19K), techników SM3M)oraz kadry zarządzającej RSW(2Ki1M)z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, pisania scenariuszy, egzaminowania OSCE,funkcjonowania CSM, dodatkowe zajęcia dla studentów (270 os.217Ki53M) w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r.

GRUPA DOCELOWA:

270 studentów (145Ki 35M) RSW w Radomiu Uczestnikami Projektu są to osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, tj. studenci III roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia w RSW w Radomiu w r.ak.2020/21,2021/22,2022/23

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. MCSM- opracowanie programu rozwojowego, remont pomieszczeń oraz funkcjonowanie MCSM
 2. Utworzenie i wyposażenie następujących sal:
  • Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności
  • Pomieszczenie kontrolne
  • Sala Egzaminacyjna OSCE
  • Sala Symulacji z zakresu ALS
  • Sala symulacji z zakresu BLS
  • Sala do ćwiczeń umiejętności technicznych
  • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry naukowo-dydaktycznej, techników SM oraz osób zarządzających MCSM
 4. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów
 5. Zajęcia dla studentów kierunku Pielęgniarstwa z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 599 704,72 PLN

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

2 191 031,13 PLN
Skip to content